DETAIL - Miroslav Žitný | Doplňky pro modelové železnice N, H0, TT

DETAIL
CZEN
Nástroje: Vytisknout

Stavba osobního vozu Be "Rybák" TT

Rubrika:Návod
Vydáno:18.09.2007
Vážený modeláři,

dostává se vám do rukou stavebnice osobního vozu Be "Rybák" v modelové velikosti TT. Stavebnice tohoto vozu je určena modelářům, kteří mají alespoň částečné zkušenosti se stavbou železničních modelů. Opracování jednotlivých dílů stavebnice je třeba věnovat patřičnou pozornost a při stavbě postupovat dle tohoto návodu a jednotlivé kroky stavby vozu nepřeskakovat. Vzhledem k tomu, že je stavebnice určena pro modeláře s určitým stupněm znalostí, nejsou všechny manipulace se stavebnicí popisovány zcela detailně. Touto stavebnicí se vám dostává do rukou skutečně kvalitní a propracovaný model známého osobního vozu.

Začít popis stavby vozu tím, že je nutné vyřezat lepty, ohýbat je vždy ryskou dovnitř a pečlivě je začistit stejně tak, jako odlitky, je pro zkušené modeláře asi zbytečné. Přesto to znovu zdůrazňuji, i malé nepřesnosti v choulostivých částech modelu mohou nepříznivě ovlivnit jeho budoucí jízdní vlastnosti.

Skříň vozu

Stavbu modelu začneme sestavením skříně vozu z mosazného leptu. Pokud budete na čela vozu instalovat žebříky, je nutné nejprve dle naznačených bodů uvnitř vozu vyvrtat pro upevnění žebříků otvory (1 mm). Skříň vozu se skládá ze dvou částí, nejprve je nutné naohýbat střešní lem ( velmi pečlivě) a teprve potom čela vozu. Poté můžeme čela vozů navzájem spájet. Dotykové plochy je třeba, jako i při dalších operacích, pečlivě očistit. U představků postupujeme stejně, nejprve naohýbáme střešní lem, potom boční dveře a na závěr přiletujeme (přilepíme) do zámků představek ke skříni vozu. Na stranu WC ( malé okno) představek s ruční brzdou . Na takto sestavenou skříň nalepíme nadokenní větráky, boční lišty a na čelní stranu s toaletou ruční brzdu. Skříň vozu máme připravenu a k ní si ještě zkompletujeme okenní rámy s fólií. Proužek fólie pouze položíme po celé délce okenního rámu a nahoře ji připevníme ohnutím okenních madel směrem dovnitř dolů a stejný způsobem upevníme fólii i dole. Takto připravíme i okna představků a máme připravené zasklení celého vozu, které po nastříkání karosérie vlepíme na příslušnou stranu okenních otvorů. V této fázi můžeme již karosérii nastříkat zelenou barvou.

Podlaha

U podlahy vozu je kromě začištění velmi důležité vyhlazení ploch podlahy pod představky, kde bude klouzat unašeč kinematiky spřáhla. Zespodu podlahy, vedle bateriové skříně, vyvrtáme dle naznačení čtyři otvory (1 mm) a vlepíme do nich držáky bateriové skříně. Již nyní můžeme podlahu nastříkat černou barvou, Z mosazného plechu vezmeme kinematiku spřáhla, a to díly 1,2 a 3. Tyto díly musí být zcela dokonale vyhlazeny. Díl 1 položíme číslem nahoru a do otvoru vlepíme čep kinematiky ( délka 3 mm, průměr 1 mm). Po zaschnutí nasuneme na čep díl 2 (opět číslem nahoru)a přilepíme k dílu 1. Oba díly musí zcela lícovat. Stejně postupujeme s dílem 3. Nakonec na čep přilepíme držák spřáhla z černého leptu, který před přilepením ohneme dle nákresu. Připravíme si oko spřáhla a klasickým způsobem jej upevníme do držáku spřáhla. Tím máme kompletně připravené spřáhlo a můžeme jej nainstalovat na podlahu vozu. Kromě kompletu spřáhla si připravíme ještě strunu 0,2 mm o délce 24 mm a kryt kinematiky z černého leptu (C). Než však přistoupíme k instalaci spřáhel, sestavíme a připevníme k podlaze vozu nejprve stupačky z černého leptu (C). Dle naznačených rysek ohneme vrchní a spodní díl stupaček. Neohýbejte je do pravého úhlu, neboť i na skutečném voze jakoby "trčely" do stran. Po ohnutí těla stupaček ohněte i samotné stupačky. Spodní díl stupačky vložte do vrchního dílu a zkusmo upravte úhel ohnutí tak, aby oba díly do sebe přesně zapadaly.Pozor na orientaci stupaček, vyčnívají směrem ke konci vozu. Nyní můžeme oba díly slepit, musí být naprosto v zákrytu a i otvory pro upevnění třetí stupačky musí přesně lícovat. Takto slepený komplet nalepíme na čelo vozu, co nejtěsněji k čelníku (opět pozor na správnou orientaci stupaček). Po zaschnutí vlepíme do otvorů třetí, nejvyšší stupačku.

Nyní přistoupíme k instalaci spřáhel. Buďte trpěliví, protože tato operace vyžaduje alespoň trochu zkušenosti. Je téměř jisté, že se vám to napoprvé nepovede. Kompletní spřáhlo i s unašečem položte na jeho místo a držák spřáhla, v místě kde leží na skříni kinematiky, něčím zatěžkejte (např. pilníček či šroubovák). Vezměte do pinzety pružinku a vsuňte ji do drážky ve výstupku v rohu podlahy, přidržte ji a veďte strunku podél čepu kinematiky (směrem k čelu vozu) a druhý konec vsuňte do drážky na protilehlé straně podlahy. Pokud se to nepodaří napoprvé, nezoufejte a pokus opakujte. Jakmile docílíte, že pružinka sama drží ve správné poloze, naneste na rohové výstupky trochu lepidla a přilepte na ně kryt kinematiky z černého leptu který zabrání, aby pružinka vypadla z drážek. Lepidlo naneste jen velmi opatrně, aby vám nezateklo do drážky se strunou. Zalepená struna znemožňuje činnost kinematiky a proto musí zůstat v obou drážkách volná. Sejměte zatížení držáku spřáhla a opatrně vyzkoušejte jeho činnost. Sestavené spřáhlo musí mít lehký a pružný chod.

https://detail.vyrobce.cz/obrazky/clanky/4_po1966.jpg https://detail.vyrobce.cz/obrazky/clanky/4_pred1966.jpg

Po instalaci spřáhla si připravíme oba jednonápravové podvozky z černého leptu (C). Než začnete podvozek pečlivě ohýbat dle naznačených rysek, zvýrazněte jemným důlčikem naznačené body pro uložení dvojkolí a poté z vnější strany opilujte vzniklé výstupky tak, aby plocha byla zcela rovná. Ideální je, když po zbroušení vznikne malý otvor. Dvojkolí má pak velice lehký chod. Potom již můžete povozek naohýbat, všude jsou naznačeny rysky vyjma rozsoch. Po složení podvozku nalepte z vnější strany makety pružnic z odlitků a natřete je černou barvou. Podvozek máme připravený k instalaci. Připravte si cca 25 mm struny 0,2 mm a trubičku o průměru 1,2 mm a délce 6 mm. Podvozky položte na stůl a položte přes ně podlahu tak, aby trny na horní straně podvozku prošly otvory v podlaze. Strunku provlékejte směrem ze středu ke konci vozu, nejprve otvorem v trnu, pak připravenou trubičkou a nakonec otvorem v trnu na opačné straně. Je to opět dobrá zkouška nervů. Jakmile strunku provléknete, nechte ji na straně ke kraji vozu přesahovat o 2 - 3 mm a na opačné straně ji přilepte k podlaze vozu. Než tak učiníte zkontrolujte postavení podvozku. Podvozek musí být v základní poloze rovnoběžně s podlahou vozu. Čím blíže k otvoru v podlaze strunku přilepíte, tím je výkyv podvozku do stran tužší. Místo přilepení si proto nejprve vyzkoušejte. Po připevnění podvozků nalepte na vnitřní stranu podlahy distanční vložky, po dvou na okraje vozu a jednu doprostřed tak, aby se nedotýkaly pružinek držících podvozky. Na tyto distanční vložky potom nalepte vnitřní vybavení. Dávejte pozor, aby okraje vnitřního vybavení nikde nepřesahovaly obrys podlahy.

Nyní máme k dispozici skříň vozu, střechu (pokud ji nemáte ještě nastříkanou, udělejte to) a téměř kompletní podlahu se schůdky, podvozky a spřáhly. Skříň vozu opatříme obtisky dle obrázku. Obtisky umožňují kombinaci odpovídající několika obdobím provozu. Protože obtisk obsahuje pět různých čísel vozů, můžete si zkombinovat soupravu až o pěti vozech, každý s jiným číslem. Čísla vozů odpovídají i současným domovským stanicím. Na dveře přilepíme kliky, na schody do prolisů tabulky ČSD (vlevo) a váhové tabulky ( vpravo) z leptu (D). Po zaschnutí obtisků je dobré skříň lehce přestříknout bezbarvým matným lakem, který zmírní odlesk obtisků. Nyní vlepíme zevnitř do okenních otvorů zasklené rámy oken včetně představků. Okna v čelech vozů zasklíme pouze fólií bez rámů. Na čela vozu připevníme do otvorů přechodové můstky a pokud jsme předvrtali otvory pro žebříky, připevníme na čela vozu i žebříky. Na skříň vozu přilepíme střechu a celou podlahu i s vnitřním vybavením zasuneme zespodu do vozové skříně. Schůdky nainstalované na konci podlahy zajistí, aby podlaha ve skříni vozu dobře držela i bez přilepení. Nakonec do předvrtaných otvorů v čelnících vozu zalepíme nárazníky (vždy jeden plochý a jeden vypouklý). Zcela nakonec připravíme madla schůdků ze struny 0,3 mm a její konce vlepíme do otvoru v čele vozu a v prostředním schůdku.

Přejeme hezkou zábavu

Autor: DETAIL
Webmaster: Jakub Žitný
Generováno: 16.6.2024 18:31:20
TOPlist